loader
63123306
info@piejuraatkritumi.lv

Darbības mērķi

2018. gada 27. martā beigsies pašvaldības līgums ar SIA "Eco Baltia VIDE" par sadzīves atkritumu izvešanu Tukuma novadā, tādēļ pašvaldība jau tagad meklē risinājumus tam, kā rīkoties tālāk. Viens no variantiem bija nākamās iepirkuma procedūras uzsākšana, lai varētu izvēlēties pakalpojuma sniedzēju. Otrs – uzticēt šo pienākumu pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA "Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrībai "Piejūra".

Apkopojot normatīvajos aktos, Eiropas Savienības dokumentos, tiesu instanču lēmumos norādīto, Tukuma novada Dome ir nonākusi pie nešaubīga lēmuma – atkritumu apsaimniekošana ir stratēģiski nozīmīga nozare, tādēļ pēc 2018. gada 27. marta atkritumu apsaimniekošanu novadā veiks SIA "AAS Piejūra". Līgums tiks slēgts uz septiņiem gadiem, pašvaldība apstiprinās arī to līgumu, kuru kapitālsabiedrība slēgs ar katru iedzīvotāju individuāli.

Patlaban tiek prognozēts plānotais, ka atkritumu apsaimniekošanas tarifs būs 11.83 eiro/m³ (ar PVN) jeb 2.84 eiro (ar PVN) par 240 litru konteinera izvešanu. Kapitālsabiedrība apliecina, ka tarifs līguma darbības laikā nepaaugstināsies, ja netiks palielināta kāda no tarifa komponentēm, piemēram, dabas resursu nodoklis, ko nosaka valsts, vai nenotiks straujš degvielas cenas kāpums.

Ceļu uz šāda lēmuma pieņemšanu Tukuma novada Dome uzsāka jau 2014. gadā, kad tika uzklausīta iedzīvotāju un citu pašvaldību neapmierinātība ar pašreizējā komersanta darbību un attieksmi. Tukuma novada Dome uzdeva SIA «AAS Piejūra» izstrādāt darbības stratēģiju 2016.- 2020. gadam, par vienu no galvenajiem mērķiem izvirzot sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Kapitālsabiedrība stratēģijas plāna izstrādē ieguldīja divus gadus un 2016. gada 29. jūnijā to prezentēja Tukuma novada Domē. Tika secināts, ka SIA "AAS Piejūra" ir gatava un spējīga sniegt novada iedzīvotājiem šo pakalpojumu kvalitatīvi, bez aizķeršanās, turklāt salīdzinoši lēti un efektīvi.

Lai pakalpojuma sniedzēja maiņa neradītu neērtības un problēmas iedzīvotājiem, kapitālsabiedrība un pašvaldība par to rūpējas jau tagad un kārto gan dokumentus, gan visdažādākās tehniskās lietas.

Jāpiebilst, ka līdzīgi lēmušas rīkoties arī citas pašvaldības. Ziemeļvidzemē, kur strādā SIA ‘’ZAAO’’, Austrumlatgalē, kur SIA ‘’ALAAS’’, Ventspilī – Ventspils labiekārtošanas kombināts, tāpat ir izskanējis arī tas, ka Daugavpils varētu deleģēt pakalpojumu sniegšanu savam uzņēmumam.

SIA "AAS Piejūra" ir kapitālsabiedrība, kuras daļas pieder deviņām pašvaldībām - Jūrmalas pilsētai, Tukuma, Talsu, Jaunpils, Engures, Kandavas, Rojas, Mērsraga, Dundagas novadu pašvaldībām. Tā izveidota ar mērķi, lai atkritumu radītāji būtu nodrošināti ar kvalitatīvu, savlaicīgi sniegtu, vides aizsardzības prasībām atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu. Jāpiebilst, ka arī citas pašvaldības jau pieņēmušas lēmumu uzticēt atkritumu apsaimniekošanu SIA "AAS Piejūra"". 

SIA "Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība "Piejūra"" vidējā termiņa darbības stratēģija 2016.-2020.gadam. 

Paplašināta informācija 

Papildus informācija par tarifu