loader
63123306
info@piejuraatkritumi.lv

Izsludināts iepirkums „Vides monitoringa darbi sadzīves atkritumu poligonā „Janvāri””

SIA “AAS “Piejūra”" izsludina iepirkumu „Vides monitoringa darbi sadzīves atkritumu poligonā „Janvāri””. Iepirkuma identifikācijas numurs: PIEJURA 2016/2. Iepirkuma priekšmets ir vides monitoringa veikšana sadzīves atkritumu poligonā „Janvāri” 2016. un 2017. gadā, saskaņā ar tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām. Līguma izpildes vieta – cieto sadzīves atkritumu poligons „Janvāri”, Laidzes pagastā, Talsu novadā.

NOLIKUMS

Ar nolikumu var iepazīties Pasūtītāja mājas lapā www.piejuraatkritumi.lv, kā arī Pasūtītāja biroja telpās darba dienās no plkst. 8.30 līdz 12.00 un no plkst.13.00 līdz 16.00, līdz 2016. gada 22.februāra, plkst.10.00 . Nolikumu var saņemt arī elektroniski nosūtot pieprasījumu uz e-pastu piejura@tukums.lv, norādot Piegādātāja nosaukumu, tā adresi un tālruņa numuru, pārstāvja vārdu un uzvārdu. Pretendenti piedāvājumus iesniedz, sākot ar dienu, kad paziņojums par plānoto līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja un Pasūtītāja mājas lapā, līdz 2016. gada 22.februārim, plkst.10.00 (darba dienās no plkst.8.30 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00). Piedāvājumus Pretendenti iesniedz Pasūtītāja biroja
telpās Rīgas ielā 1, Tukumā, Tukuma novadā, LV-3101 vai nosūta pa pastu. Pretendents ir atbildīgs par savlaicīgu piedāvājuma izsūtīšanu, lai nodrošinātu piedāvājuma saņemšanu.

← Iepiekšējais raksts Nākamais raksts →