loader
63123306
info@piejuraatkritumi.lv

Paziņojums par sabiedrisko apspriešanu

11-01-2016

Paziņojums par sabiedrisko apspriešanu

 SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA””

sadzīves atkritumu poligona “Janvāri”, Laidzes pagastā, Talsu novadā

A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas izmaiņām,

sakarā ar jauna atkritumu sagatavošanas apglabāšanai kompleksa un ar to saistītās infrastruktūras izbūvi:

  • Angāra izbūvi nešķirotu sadzīves atkritumu priekšapstrādei jeb šķirošana ar jaudu 40 000 t/gadā un otrreizējā sašķiroto atkritumu smalcināšana no atkritumiem iegūtā kurināma materiāla iegūšanai.
  • Poligona gāzes savākšanas un utilizācijas sistēmas izbūvi;

  • Reversās osmozes tipa attīrīšanas iekārtu jaudas palielināšanu.

Ar iesniegumu un tam pievienotiem dokumentiem var iepazīties SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” cieto sadzīves atkritumu poligona “Janvāri” biroja telpās darba dienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 17:00 un Valsts vides dienesta Ventspils reģionālajā vides pārvaldē, Dārzu ielā 2, Ventspilī (tālr. 63624660) darba dienās no plkst. 8:30 līdz plkst. 17:00, kā arī Valsts vides dienesta tīmekļa vietnē: http://www.vvd.gov.lv/sabiedribas-lidzdaliba/iesniegumi-un-informativie-pazinojumi-/a-un-b-atlauju-iesniegumi/

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2016. gada 27. janvārī plkst. 11.00, sadzīves atkritumu poligona "Janvāri" biroja telpās, Laidzes pagastā, Talsu novadā.

Par atļaujas grozījumu A kategorijas piesārņojošai darbībai izsniegšanu atbildīgā iestāde - Valsts vides dienesta Ventspils reģionālā vides pārvalde, Dārzu ielā 2, Ventspilī, LV-3601.

Rakstiskus priekšlikumus par atļaujas grozījumu izsniegšanu var iesniegt Valsts vides dienesta Ventspils reģionālajā vides pārvaldē 30 dienu laikā pēc informācijas publicēšanas izdevumā "Latvijas Vēstnesis".


← Iepiekšējais raksts Nākamais raksts →